Informace pro rodiče

Věkově smíšené třídy

Přirozeným prostředím v životě dítěte je věkově smíšená skupina, která umožňuje společné činnosti a vzájemné dorozumívání. Poskytuje přirozené podmínky pro socializaci dítěte, která je hlavním přínosem předškolního období pro celý další život.

Přínos věkově smíšených tříd:

 • Respektování i dalších aspektů pro rozdělení dětí do věkově smíšených tříd: přání rodičů, volba učitelky, sourozenecké a kamarádské vztahy mezi dětmi.
 • Předávání poznatků a zkušeností dětmi je přirozenější a jednodušší, neboť děti k sobě mají mentálně blíž.
 • Zvýšení sebevědomí a odpovědnosti starších dětí ve vztahu k mladším, neboť si uvědomují svoji vyspělost.
 • Snazší a smysluplnější rozvíjení činností nejmladších dětí, neboť starší jsou jim inspirací více než učitelka.
 • Jedináčci mají příležitost získat sociální zkušenosti, neboť mohou najít své místo v náhradní „skupině sourozenců“.
 • Vklad pozitivních sociálních zkušeností a vlastností do budoucna, základy přátelství.
 • Přirozený rozvoj spontánních aktivit v důsledku vzájemného ovlivňování her dětí mladších a starších.
 • Nabídka her je širší a prožitek z ní hlubší.
 • Vztahy mezi dětmi jsou přátelské, vstřícné, vyskytuje se méně projevů agresivity, zejména u chlapců ve věku 5-7 let se zmírňuje soupeření, neboť starší děti přirozeně zaujímají vedoucí postavení ve skupině.
 • Příznivý vliv i na sourozenecké vztahy.
 • Rozvoj komunikativních dovedností dětí, které jsou díky rozsáhlejší nabídce sociálních vztahů aktivnější nejen ve vztahu k sobě navzájem, ale i ve vztazích k dospělým.
 • Rychlejší vývoj pasivního a aktivního slovníku i gramatické stránky řeči u dětí od 3 let. (Neřeší se tím ovšem problémy se špatnou výslovností, způsobené jinými vlivy.)
 • Bohatost a pestrost sociálního prostředí v mateřské škole má vliv na rozvoj schopnosti empatie, kooperace, smyslového vnímání, koordinace pohybů, tvořivosti a fantazie.
 • Vytváření celkově příznivé atmosféry ve třídě a klimatu školy.
 • Možnost soužití dětí sobě blízkých bez ohledu na věkový rozdíl.
 • Přirozená nápodoba dětí starších a vyspělejších.
 • Ochrana a pomoc mladším.