Nadstavbové aktivity

Nadstavbové aktivity na mateřské škole jsou určeny především pro předškoláky - děti ve věku 5-6 let, jako nadstavba k předškolnímu vzdělávání. Mladší děti mohou nadstavbové aktivity využívat pouze v případě volné kapacity. Tyto aktivity jsou vedeny pod odbornými lektory společně s dozorem našich pedagogických pracovnic.

Patří sem :

  • edukativně stimulační skupiny -> Program, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia(tj. budoucí čtení, psaní a počítání). Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnost úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla apod.

V naší škole, jednou za čtrnáct dní, proběhlo setkávání dětí (v deseti lekcích), připravujících se do školy za podpory rodičů a paní učitelek Bc. B. Markové a D. Rypkové. Takto společně strávený čas má za úkol komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou jsou u dětí rozvíjeny schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí budoucího čtení, psaní a počítání. Cílem je v dětech probouzet zvídavost, pomáhat jim zvykat si na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla a další.

Program skupinek velmi úzce souvisí s problematikou školní zralosti a připravenosti. Také respektuje vývojová specifika dětí předškolního věku. Pro odborné vedení paní učitelka Bc. B. Marková absolvovala akreditovaný kurz Edukačně stimulační skupiny pro děti předškolního věku Mgr. J. Bednářové a PhDr. V. Šmardové.

Hodnocení od maminky, která se edukativních skupin účastnila:

Dobrý den,
ráda bych touto cestou ohodnotila absolvovaný kurz edukativní výuky, který vedla paní učitelka Bára.
Kurz nám velice pomohl při přípravě na školní zápis a rozvoj dovedností u dcery. Kladně bych ohodnotila přípravu hodin a samotnou komunikaci s dětmi, provádění úkonů Bárou.
Během kurzu jsem zjistila, v čem má dcera mezery a v čem naopak vyniká.
Jediné co bylo nevýhodou je čas kurzu, který je přizpůsoben rodičům, tedy na odpolední hodinu. Děti hůře udržely pozornost, byly již unavené.
Děkuji za možnost účastnit se.
Simona Chan
  • výuka anglického jazyka
  • předplavecký výcvik
  • kurz bruslení
  • učebna s ICT a tablety
  • logochvilky (kolektivní jazykové chvilky)
  • knihotoč - možnost vypůjčení knihy, možnost přinést knihy z domova

Fantazie, tvořivost a estetické cítění je u dětí rozvíjeno divadelním, hudebním a loutkovým představením vždy minimálně 1x měsíčně.

SPOLEČNÉ AKCE PRO DĚTI S RODIČI

JARO - Mateřinka, besídka ke Dni matek

LÉTO - rozloučení s předškoláky, Pohádková noc v MŠ

PODZIM - oslava svátku Halloween - podzimní hry a tvoření na zahradě, lampionový průvod

ZIMA - Vánoční besídky, Teplická vánočka