Nadstavbové aktivity

Nadstavbové aktivity na mateřské škole jsou určeny především pro předškoláky - děti ve věku 5-6 let, jako nadstavba k předškolnímu vzdělávání. Mladší děti mohou nadstavbové aktivity využívat pouze v případě volné kapacity. Tyto aktivity jsou vedeny pod odbornými lektory společně s dozorem našich pedagogických pracovnic.

Patří sem :

  • edukativně stimulační skupiny -> Program, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia(tj. budoucí čtení, psaní a počítání). Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnost úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla apod.

V naší škole, jednou za čtrnáct dní, proběhlo setkávání dětí (v deseti lekcích), připravujících se do školy za podpory rodičů a paní učitelek Bc. B. Markové a D. Rypkové. Takto společně strávený čas má za úkol komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou jsou u dětí rozvíjeny schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí budoucího čtení, psaní a počítání. Cílem je v dětech probouzet zvídavost, pomáhat jim zvykat si na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla a další.

Program skupinek velmi úzce souvisí s problematikou školní zralosti a připravenosti. Také respektuje vývojová specifika dětí předškolního věku. Pro odborné vedení paní učitelka Bc. B. Marková absolvovala akreditovaný kurz Edukačně stimulační skupiny pro děti předškolního věku Mgr. J. Bednářové a PhDr. V. Šmardové.

  • výuka anglického jazyka
  • předplavecký výcvik
  • kurz bruslení
  • učebna s ICT a tablety
  • logochvilky (kolektivní jazykové chvilky)
  • knihotoč - možnost vypůjčení knihy, možnost přinést knihy z domova

Fantazie, tvořivost a estetické cítění je u dětí rozvíjeno divadelním, hudebním a loutkovým představením vždy minimálně 1x měsíčně.

SPOLEČNÉ AKCE PRO DĚTI S RODIČI

JARO - Mateřinka, besídka ke Dni matek

LÉTO - rozloučení s předškoláky, Pohádková noc v MŠ

PODZIM - oslava svátku Halloween - podzimní hry a tvoření na zahradě, lampionový průvod

ZIMA - Vánoční besídky, Teplická vánočka