Denní program

Denní program

Provoz mat. školy je od 6. hod. - do 16:30 hod., s ohledem na citový vývoj dítěte prosíme rodiče, aby nesetrvávalo dítě v MŠ příliš dlouhou dobu.

6:00 - 6:30         scházení dětí ve třídě Berušek

7:00                      rozchod do tříd v prvním poschodí

6:00 - 9:30        scházení dětí a dopolední blok činností

- ranní hry dle volby a přání dětí, řízené, částečně řízené i spontánní učení, plnění úkolů třídního vzdělávacího programu, individuální péče o děti se specificky vzdělávacími potřebami, smyslové hry, didakticky cílené činnosti, v průběhu - ranní cvičení, relaxační cvičení, pohybové hry

8:25 - 8:45        přesnídávka

- může být podle situace podávána individuálně během her

9:30 - 11:30      pobyt venku 

- ( na zahradě, v přírodě nebo procházka) podle počasí možno délku upravit ( silný vítr a déšť, mráz a náledí – pobyt venku se nahrazuje jinými činnostmi)

11:30 - 12:00    hygiena, oběd

12:00 - 14:00    hygiena, čištění zoubků, odpočinek 

- všechny děti minimálně 30 min., vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, ke spánku děti nejsou nuceny, předškolní děti mají náhradní nespavé aktivity

(pracovní listy, příprava na školu, klidové činnosti, logopedická péče, jógová cvičení, grafomotorické sešity)

14:00 - 14:30    hygiena, svačina

14:30 - 16:30    odpolední zájmové činnosti dětí 

- pokračování s didakticky cílenými činnostmi, volné zájmové činnosti dětí, pohybové aktivity

 

Uvedené časy jsou pouze orientační, veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Odchod dětí po obědě je umožněn od 12:15 do 12:30 hod.

Bližší informace uvádí Školní řád mateřské školy.