Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 začne v pátek 1. září 2023. 

Zákon č. 178/2016 Sb. § 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27 října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny jsou v Teplicích stanoveny na 19.2. - 25.2.2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Hlavní prázdniny budou od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.