Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok 2021/2022 začne ve čtvrtek 1. září 2022. 

Zákon č. 178/2016 Sb. § 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27 října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny jsou v Teplicích stanoveny na 13.2. - 19.2.2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Hlavní prázdniny budou od pátku  1. července 2023 do středy 3. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2022.