O naší školce

Mateřská škola byla postavena v roce 1962 v sídlišti Teplice - Řetenice. Jednopatrová budova je z velké části zmodernizovaná, má prakticky řešené vnitřní prostory, které se v průběhu roku upravují dle potřeb a požadavků dětí. Mateřská škola má čtyři třídy s kapacitou pro 85 dětí s celodenním provozem. Ve třech věkově smíšených třídách s názvem Berušky, Housenky a Koníčci se pracuje se skupinami 24 dětí ve věku od 3 do 6 let. V suterénu budovy byla vybudovaná čtvrtá třída s názvem Motýlci pro 10 dětí ve věku od 3 do 6 let.

V přízemí je umístěna třída Berušky vybavená koutkem pro badatelskou činnost, hernou s hracími koutky pro tvořivé hry a vzdělávací činnosti, umývárnou s WC. Dále se zde nachází dobře vybavená cvičebna, šatna pro všechny děti i zaměstnance a kanceláře ředitelky s vedoucí stravování i přípravná kuchyňka.

V prvním poschodí mateřské školy se nachází dvě třídy Housenky a Koníčci s hernami vybavenými hracími a vzdělávacími koutky a umývárnami s WC. Herny všech tříd slouží po rozložení matrací zároveň k odpočinku dětí po obědě, který je přizpůsoben podmínkám jednotlivců a prostoru. Dále se v tomto poschodí nachází kabinet vzdělávacích pomůcek a přípravná kuchyňka.

V suterénu budovy jsme vybudovali třídu Motýlci, která je vybavená IT technikou s moderními výukovými materiály a pomůckami. Je zde umístěna prostorná, dobře vybavená kuchyň, skladovací prostory, místnost pro pračku a sušičku prádla.

Mateřská škola je umístěna v klidné, méně frekventované okrajové části Teplic - Řetenic a má ve svém okolí bohatou zeleň. K pobytu venku využíváme nedaleký lesopark, Zámeckou zahradu se ZOO koutkem a přilehlými rybníky; hřiště u základní školy, s kterou úzce spolupracujeme. K sportovním činnostem využíváme sportovní centrum v blízkosti naší mateřské školy.

Mateřská škola je obklopena rozlehlou školní zahradou, z velké části zatravněnou se vzrostlými stromy. Pro děti jsou zde k dispozici pískoviště, dřevěné, lanové, balanční herní prvky. Vzrostlé stromy poskytují příjemné přírodní prostředí s posezením, které využíváme jako učebnu v přírodě, tak i k společným akcím a oslavám s rodiči.

Členitý terén velké zahrady dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, sport i zábavu, proto podstatnou část dne tráví děti venku. Na zahradě jsme vybudovali vyvýšené záhony, které slouží pro praktickou ukázku rostlin na louce, v zahradě, v lese a pěstování bylinek. Máme zde i koutek pozorování hmyzu a živočichů (hmyzí hotel, krmítko pro veverky, domeček pro ježky, krmítka a budky pro ptáky.